In de periode van maandag 3 juni tot en met zondag 16 juni is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor een vergunning, vrijstelling of een verzoek tot wijziging. In deze periode worden wijzigingen in het systeem aangebracht.

Informatie over het aanvragen van een vergunning of vrijstelling voor tatoeage, piercen of het plaatsen van permanente make-up kunt u vinden op de website van de lokale GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst).

Wanneer u hiertoe bevoegd bent namens een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming kunt u hier aanvraag indienen:

Bent u vergunninghouder maar zijn er wijzigingen in de situatie, dan kunt u een verzoek tot wijziging van de vergunning indienen. Dat kan gaan om een (interne) verhuizing of een wijziging van de gebruikte apparatuur.

Voor alle vragen over de aanvraagprocedure, over de richtlijn waaraan u moet voldoen en over vermelding in de database kunt u contact opnemen met de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst). Zie www.ggd.nl voor de contactgegevens van de GGD in uw regio. 

Heeft u al eHerkenning? In de toekomst heeft u eHerkenning nodig voor het aanvragen van een vergunning.