Informatie over het aanvragen van een vergunning of vrijstelling voor tatoeage, piercen of het plaatsen van permanente make-up kunt u vinden op de website van de lokale GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst).

Wanneer u hiertoe bevoegd bent namens een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming kunt u hier aanvraag indienen:

Bent u vergunninghouder maar zijn er wijzigingen in de situatie, dan kunt u een verzoek tot wijziging van de vergunning indienen. Dat kan gaan om een wijziging van de ruimte of gebruikte apparatuur.

Voor alle vragen over de aanvraagprocedure, over de richtlijn waaraan u moet voldoen en over vermelding in de database kunt u contact opnemen met de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst). Zie www.ggd.nl voor de contactgegevens van de GGD in uw regio.