Think Before You Ink!

Wellicht ben je het al tegengekomen op social media. In april 2015 is de campagne Think before you ink van start gegaan. In deze campagne vestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aandacht op de zaken waaraan je moet denken als je een tatoeage wilt nemen, als je een tatoeage hebt en als je een tatoeage wilt verwijderen. Uitgebreide informatie over deze onderwerpen vind je op deze site.

 

Tatoeagestudio’s moeten een vergunning van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)) hebben. Deze vergunning wordt alleen verleend als tijdens een inspectie blijkt dat er hygiënisch en veilig wordt getatoeëerd in de studio. In de hygiënerichtlijn voor tatoeëren van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) staat aan welke hygiëne- en veiligheidseisen tatoeëerders moeten voldoen.

Vergunningen zijn drie jaar geldig. Om te controleren of studio’s ook hygiënisch werken in de periode tussen twee GGD-inspecties, voert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) steekproefsgewijs onaangekondigde hygiëne-inspecties uit. Ook bij klachten en meldingen gaat de GGD langs bij studio’s om te kijken of er veilig en hygiënisch wordt gewerkt. Verder houdt de NVWA ook toezicht op de naleving van de vergunningplicht, de leeftijdsgrenzen en de gebruikte inkten en de deugdelijkheid van andere materialen.

Laat je tatoeage alleen zetten in een studio met een vergunning. Dan is gecontroleerd of de tatoeëerder hygiënisch werkt. Deze studio’s vind je in onze database. Een tatoeëerder zonder GGD-vergunning werkt illegaal. Bovendien is bij tatoeëerders die zonder vergunning werken, vanuit bijvoorbeeld een keuken of zolderkamer, niet gecontroleerd of men veilig en hygiënisch werkt. Hierdoor zijn de gezondheidsrisico’s groot. Zo kun je bijvoorbeeld besmet raken met hepatitis B of C of hiv als naalden of andere materialen niet goed schoon zijn.

Direct naar de hygiënerichtlijn voor tatoeëren van het LCHV.